Skördeökningarna har bromsat in

Under de senaste tio åren har avkastningsökningen inom spannmålsodlingen klingat av. I dagsläget känns det inte som att vi har en stigande trend. Istället ligger skördenivåerna och slår upp och ner beroende på årsmånen.

Marcus Eriksson, Växtodlingsrådgivare HS Konsult AB beskriver i sin artikel, HS-Medlemskontakt nr 1-2011, om hur odlingsförutsättningarna de senaste åren har förändrats och om hur dagens odlingssätt kommer att påverka oss i framtiden. Läs hela artikeln.

 

Källa: HS-Medlemskontakt nr 1-2011.
Författare Marcus Eriksson Växtodlingsrådgivare HS Konsult AB.